Bùng nổ quy hoạch sân golf và giải pháp cho câu chuyện phát triển bền vững

Golf là môn thể thao có lịch sử lâu đời với hơn 600 năm phát…