Bùng nổ quy hoạch sân golf và giải pháp cho câu chuyện phát triển bền vững

Golf là môn thể thao có lịch sử lâu đời với hơn 600 năm phát…

Quy hoạch KCN theo hướng xanh, thông minh gắn với Cách mạng Công nghiệp 4.0

Thời gian vừa qua, tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước đã và…

Chuyển đổi KCN truyền thống thành KCN-Đô thị-Dịch vụ. Một số vấn đề bàn luận

KCN-Đô thị-Dịch vụ là một hướng đi đang ngày càng được chú trọng hiện nay.…