Mùa Thu Cho Em piano cover

Bản Piano cover "Mùa Thu Cho Em" của Ngô Thuỵ Miên.