Toạ đàm trực tuyến “Hạ tầng xã hội khu công nghiệp: Thực trạng và giải pháp”

(DIENDANDOANHNGHIEP.VN) Doanh nghiệp đề xuất sớm ban hành các hướng dẫn cụ thể cho việc chuyển…

Chuyển đổi KCN truyền thống thành KCN-Đô thị-Dịch vụ. Một số vấn đề bàn luận

KCN-Đô thị-Dịch vụ là một hướng đi đang ngày càng được chú trọng hiện nay.…

ACUD GROUP: Hành trình kết nối những giá trị bền vững

Năm 2020, ACUD Group ghi dấu ấn bằng các dự án quy mô lớn trên…